Menu

Nordulv - Nordulv - Stadgar

Skyddsjakt i Idre på Länsstyrelsens initiativ

Länsstyrelsen Dalarna tar eget initiativ till skyddsjakt - för första gången.

Den vill skjuta en varg som river renar vid Långfjället i idretrakten enligt den nya jaktförordningen som började gälla i söndags.

Skyddsjakten pågår längst t.o.m. 26 januari. Motorfordon och helikopter får användas.

Länsstyrelsen

Läs mer ...

Begäran om skyddsjakt avslås

Länsstyrelsen Jämtland avslår ansökan om skyddsjakt på varg från från Mittådalens och Ruvhten Sijte/Tännäs samebyar. Vargen är inte längre kvar i området.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har sedan en vecka befogenhet att själv besluta eller avslå skyddsjaktsansökningar, på delegation från Naturvårdsverket.

SR P4 Jämtland

Läs mer ...

Tipsfond för tjuvjakten i Sälen

Pg 14 12 20-4, märk "Sälen"

NORDULV startar insamling till en fond för tips som leder till fällande och lagakraftvunnen dom gällande det grova jaktbrott som skett i Sälentrakten på den flyttade Julussahannen (läs mer).pengar 127770171

Om pengarna inte kan utbetalas för detta ändamål sparas pengarna till att lösa framtida grova jaktbrott gällande företrädesvis varg. Beslut om fondens användning fattas av Föreningen Nordulvs styrelse.

Tipsfondens inbetalningar och utbetalningar kommer att redovisas löpande och på begäran.

För att bidra med pengar till tipsfonden ska inbetalningen göras till Föreningen Nordulvs PG-konto 14 12 20-4 och inbetalningen ska märkas med "Sälen".

Läs mer ...

Jagade Idrevargen skoterdödades - tips önskas

Den hanvarg som flyttades söderut med rysstiken från Idre i december har jagats och dödats med skoter. Det grova brottet ägde rum vid 16-tiden i söndags öster om Sälen, närmare bestämt vid Morhön, Morarnas fäbodar.

Vargens halsband har hittats avskuret vid korsningen mellan länsvägarna 310 och 1054. Halsbandet torde ha slängts där vid 20-tiden på söndagskvällen.

Åklagaren vädjar om tips.

Läs mer ...

Ny jaktförordning idag men riktlinjer saknas helt

Idag 15 januari börjar nya jaktförordningen som bl.a. tillåter "förebyggande skyddsjakt" att gälla.

Trots det har man ännu inga riktlinjer för hur länsstyrelserna ska bedöma de fall som de har att hantera. Allt har gått mycket fort för att kompensera för den av EU förbjudna licensjakten. Trots det har man gett Naturvårdsverket ytterligare ett halvår på sig att utforma riktlinjerna för den skyddsjakt som kanske redan är över när de ska presenteras i sommar.

Det kommer med all säkerhet att vara svårt för länsstyrelserna att på ett likartat sätt kunna göra de nödvändiga bedömningarna och vi kan komma att se väldigt olika handläggningar hos de olika länen.

För övrigt ser myndigheternas hastigt tillkomna drag ut att vara misstänkt likt en förtäckt licensjakt eftersom ”tilldelningen” för 2012  gällande den nu utökade skyddsjakten är exakt densamma som förra årets licensjakt och skyddsjakt tillsammans; licensjakt 20 vargar + skyddsjakt 12 vargar = 32 vargar.
Nordulv har i kontakt med EU-kommissionen påtalat detta och tror inte att EU så lätt låter sig luras

Frågan är nu hur länsstyrelserna kommer att sköta sin nya uppgift och hur EU ser på regeringens slarviga hantering av en akut hotad art.

Föreningen Nordulv

 

Jaktförordningen.

Beslut delegering 2012-01-13 Mellersta förvaltningsområdet

Beslut delegering 2012-01-13 Norra förvaltningsområdet

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Nordulv överklagar 2017 års licensjakt

2016-10-19 Allmänt

Nordulv har överklagat den kommande licensjakten på varg som beslutades den 29 september av länsstyrelserna i Dalarnas län (berör Orsens revir), i Gävelborgs län (berör Blybergets revir), Värmlands län (berör Brattforsreviret, jaktområde 2) och Örebros län (berör Lokareviret, jaktområde 1). Vi har s...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.