Menu

Nordulv - Nordulv - Stadgar

Nej i Hagfors - påstådd varg var ekorre

Det blir nej till skyddsjakt på tre vargar i Hagforsområdet.

Ekorre...
De trettiotalet observationerna av varg har inte kvalitetssäkrats. Länsstyrelsen skriver: ”Inte en enda gång har det varit fråga om varg, utan i stället om hundar, rådjur, rävar och ekorre".

Skyddsjakt
I höstas gavs tillstånd till skyddsjakt på en ekorre i Stockholm (DN)

NWT

Läs mer ...

Förlängning i Skultuna - trots alla brister

Skyddsjaktsbeslutet för Skultunareviret i Västmanland förlängdes idag till 31 mars.

Dräktig tik?
Detta trots att inga skador rapporterats sedan det förra beslutet och trots att tiken nu kan vara dräktig.

Stängsel i dåligt skick
Rörbo Gård är bland de som hårdast drivit kravet på skyddsjakt eftersom de fick får rivna i höstas (Sala Allehanda). Ägarna ansökte om skyddsjakt på hela familjegruppen 4 oktober 2011. Bilden ovan (tagen 2012-02-05) visar hur dåligt underhållna stängsel det finns runt gården. Trådarna hänger och går i kors och fungerar inte alls som vargstängsel.

Till beslutet

Läs mer ...

Länsstyrelsen: varg i Knivsta söder om Uppsala

Länsstyrelsen bekräftar - det finns en varg i Knivsta söder om Uppsala. Den har setts flera gånger de senaste dagarna.

Dessutom har man idag hittat ett vargdödat rådjur och hundar har markerat för varg.

UNT

Länsstyrelsen bekräftar - det finns en varg i Knivsta söder om Uppsala. Den har setts flera gånger de senaste dagarna. Dessutom har man idag hittat ett vargdödat rådjur och hundar har markerat för varg.
Läs mer ...

Susi är tillbaka i Jämtland

Susi, den finskryska flyttiken som tre gånger flyttats söderut det senaste året, är tillbaka i östra Jämtland.

Så sent som 6 februari flyttades hon till nordvästra Uppland men redan 22 februari lämnades skyddsjaktansökan in på en varg som efter DNA-analys nu visat sig vara Susi.

Länsstyrelsen avvaktar med åtgärder tillsvidare.

Länsstyrelsens kommuniké

Läs mer ...

Ingen skyddsjakt i Insjön

  • Publicerad i Gimmen

Skyddsjakt hade sökts av förskolan Knippan men det blev nej med motiveringen att "vargarna inte har vållat sådan skada att det skulle vara motiverat med skyddsjakt."

Länsstyrelsen anser att vargarna inte uppvisar något onormalt beteende.

Läs mer ...

Skyddsjakt sökt i östra Jämtland - är Susi tillbaka?

Jiingevaerie sameby har lämnat in två skyddsjaktsansökningar på en varg som vandrat in i östra Jämtland från Västernorrland. Vargen har vid två tillfällen varit i närheten av renhjordar. Inga skador är kända.

Är det Susi?
Spillningsprov har tagits. Möjligen skulle det kunna vara samma varg som flyttades söderut i januari, den finsk/ryska flyttvargen Susi.

LTZ

Läs mer ...

Knappast vargvalpsutsättning i år - och Nordulv ifrågasätter

Mycket talar för att det inte blir någon vargvalpsutsättning i år. Få markägare vill tillåta valputsättning och dessutom finns delade meningar om hur den skall gå till.

Markägare säger ja - men på villkor
Visserligen har den stora markägaren Bergvik Skog sagt ja till valputsättning, men på villkoret att samma antal som sätts i en lya också skall avlägsnas av de befintliga, vilda valparna. Detta strider mot de intentioner som bl.a. Länsstyrelsen i Värmlands län deklarerat, att inga vilda valpar skall plockas bort. Att fånga in eller döda vilda vargvalpar går enligt Art- och Habitatdirektivet endast att göra under mycket speciella omständigheter.

Dessa problem och meningsskiljaktigheter gör att chanserna för vargutsättning i år inte är stora.

Nordulv ifrågasätter
Naturvårdsverket berättade igår om sitt projekt med valputsättning i ett pressmeddelande samtidigt som Nordulv ifrågasätter planerna i ett brev till verket. Nordulv menar att utsättningen har dålig vetenskaplig förankring och riskerar att minska överlevnadschanserna både hos de vilda och de utsatta vargvalparna.

Hoppas på snabbt svar
Nordulv hoppas att Naturvårdsverket snabbt svarar på frågorna i brevet.

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.