Logo
Skriv ut denna sida

Naturvårdsverket: Sverige behöver 380 vargar

Naturvårdsverket: Sverige behöver 380 vargar

380 vargar behövs för att den svenska vargstammen långsiktigt skall bevaras säger Naturvårdsverket idag. En förutsättning är att planerade åtgärder för att genetiskt förstärka vargstammen de närmaste åren lyckas.

Siffran 380 är en ungefärlig siffra beräknad utifrån förutsättningarna att 38 vargpar får valpar varje år, att det kommer in sju nya vargar per decennium som får valpar och att vi lyckas med att genomföra de åtgärder för att minska inaveln i vargstammen som riksdagen beslutat om fram till 2014, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Om den svenska vargstammen skulle bestå av 180 vargar krävs betydligt högre invandringstakt än hittills och kontinuerligt fortsatta aktiva åtgärder för genetisk förstärkning. Antalet vargar som behövs är som sagt helt beroende av den naturliga invandringen och hur den genetiska förstärkningen av vargstammen går i Sverige, säger Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket

Senast ändradfredag, 19 oktober 2012 09:23
© Nordulv 2013