Logo
Skriv ut denna sida

Susi flyttas inte - fortsättningen blir fråga för Lena Ek

Susi Susi

Ryska vargtiken Susi, som håller på att bilda revir i Junsele, kommer inte att flyttas en fjärde gång.

– Vi har utrett om vi skulle kunna flytta vargtiken ytterligare en gång men vi ser stora svårigheter med det då sannolikheten är stor att hon rör sig tillbaka till området. Det har hon gjort vid tidigare flyttar. Det bästa skulle vara om det skulle finnas möjlighet för tiken och hennes hanne att vara kvar i området, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket träffade för några dagar representanter för samebyarna i området och lovade då att undersöka förutsättningar att flytta vargparet.

– Vad som nu ska hända med vargparet är föremål för vidare diskussioner bland annat på politisk nivå, avslutar Ruona Burman i ett pressmeddelande.

Det ser alltså ut som att det blir Miljöminister Lena Ek och regeringen som får fatta det avgörande beslutet om Junselerevirets framtid. Inom kort flyttas renarna till vinterbete och då måste frågan vara avgjord. Vargrevir i Norrlands skogsland har i princip inte varit möjligt hittills men om den svenska förvaltningsplanen för varg skall godkännas av EU krävs lyckade åtgärder för att förstärka vargstammens genetiska status. Om man misslyckas med att bevara Junselereviret står mycket på spel.

© Nordulv 2013