Logo
Skriv ut denna sida

Susi - den genetiskt viktiga vargtiken - finns i Västernorrland

Susi - den genetiskt viktiga vargtiken - finns i Västernorrland

Susi, den genetiskt viktiga tiken som flyttades flera gånger förra vintern, finns i Västernorrland.

Vid den senaste flytten i februari i år tog man bort hennes sändarhalsband eftersom huden var irriterad. Sedan dess har man inte vetat var hon är men nu är hon alltså återfunnen.

Susi rör sig i vinterbeteslandet för två samebyar och länsstyrelsen i Västernorrland för en dialog med de berörda. Man avvaktar spårsnö för att kunna fortsätta inventeringarna.

Naturvårdsverket

Senast ändradtisdag, 16 oktober 2012 12:00
© Nordulv 2013