Logo
Skriv ut denna sida

Länsstyrelsen Örebro överväger skyddsjakt trots att andra lösningar finns

Länsstyrelsen i Örebro län överväger skyddsjakt efter tre angrepp mot fårbesättningar i utkanten av Örebro.

DNA-prover från ett av angreppen har skickats på analys och om det visar att det inte handlar om en genetiskt värdefull varg så kommer ett beslut om skyddsjakt att fattas i slutet av veckan.

Är vargen genetiskt värdefull kommer man att intensifiera skrämsel- och skyddsåtgärderna för att hålla vargen borta från gårdar.

Enligt Jaktförordningen 23a § får skyddsjakt beslutas "om det inte finns någon annan lämplig lösning, och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus". Eftersom länsstyrelsen har en alternativplan med skrämselåtgärder är det tydligt att det finns en annan lösning än skyddsjakt, oavsett om vargen är genetiskt värdefull eller ej. Skyddsjakt skall vara en sista utväg och är alltså inte motiverad i detta fall.

Länsstyrelsen

Senast ändradmåndag, 04 mars 2013 12:44
© Nordulv 2013