Logo
Skriv ut denna sida

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som Nordulv skulle förlora sin rätt att överklaga till domstol, vilket också var regeringens baktanke med delegeringen.

Nordulv överklagade i början av veckan beslutet och idag kom beskedet. Delegeringen är stoppad tills domstol avgjort frågan. Hur långt tid det kan ta är oklart bl.a. för att EU följer utvecklingen med stort intresse. Ett EU-pilotärende om just detta öppnades i höstas.

I eftermiddag skickade Naturvårdsverket ut ett mail till alla länsstyrelser:

Föreningen Nordulv har överklagat Naturvårdsverkets beslut om överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser från och med den 1 februari 2014, ärende nr NV-00003-14.

I och med överklagandet vinner beslutet inte laga kraft förrän förvaltningsrätten slutligt avgjort sitt mål, och deras beslut i sin tur vinner laga kraft. Detta innebär att det i nuläget inte går att säga när delegeringen kan genomföras.

Alla ansökningar om skyddsjakt efter ovan nämnda djur ska tills vidare skickas till Naturvårdsverket för beslut. Naturvårdsverket kommer sedan i normalfallet att skicka ansökan på remiss till berörd länsstyrelse för yttrande. Naturvårdsverket kan även behöva inhämta ytterligare synpunkter från till exempel viltskadecenter eller berört rovdjursprojekt.

Nordulv har alltså stoppat delegeringen och kommer att kunna fortsätta överklaga skyddsjaktsbeslut till domstol.

Senast ändradtorsdag, 23 januari 2014 20:44
© Nordulv 2013