Logo
Skriv ut denna sida

Inga spår efter alfatiken i Riala

Länsstyrelsen i Stockholms län har spårat i Rialareviret, Roslagen, men ännu inte hittat några spår av alfatiken. Inget av alfadjuren har sändare.

Det finns revirmarkeringar men av allt att döma är det hannen som markerat.

J&J

Relaterade artiklar (efter tagg)

© Nordulv 2013