Logo
Skriv ut denna sida

Skånes Värsjö, rapport från infomöte 8 nov

 Rapport från informationsmötet i Skånes Värsjö om vargen.

Plats och tid: Skånes Värsjö, 19.00 och avslutades 22.00

Antal uppskattade besökare 70-80 (svårt att säga)

Talare:
Rovdjursansvarig på Lst Skåne Nils Carlsson
Jägarförbundet Skånes rovdjursansvarige och tillika besiktningsman Krister Henriksson.

Mötesledare och ansvarig för mötet var Örkelljunga LRF:s Styrelse Mats Gustavsson.

Mötet började med en kort information om varför vi var kallade. Detta svarade Mats Gustavsson för och informationen handlade om att det finns varg i anslutning till Örkelljunga området. Han berättade också att Kynnas revir kan utökas vilket kan få till följd att även norra Skåne kan få vargbesök. Han informerade också om att det är ett beslut fattat både i EU och i Sveriges Riksdag om att varg skall tillåtas att breda ut sig i hela Sverige.

Han var inte negativ till vargen och uttryckte ingen hatisk inställning till vargen utan han menar att det är ett beslut som svenska folket får leva med och därför också åtgärda hägnader mm.

De olika partierna fick vars 5 minuter till att informera om sin ställning till vargen och de flesta visade inga hatiska men kanske mest oroande inställningar till ett framtida vargrevir i gränsen till Kronoberg.

Nils Carlsson och Krister Henriksson var de två som huvudsaken skulle svara för informationen och Krister började:

Krister talade om de politiska beslut som fattats och vad det är som gäller att leva med varg. Informationen handlade huvudsakligen om lo, varg och räv. Han förklarade hur det gick till när han blivit kallad till ett dödat djur och vilka tecken som fanns för att göra bedömning om hur t.ex. fåret dödats. Mycket intressant information för mig som inte var helt klar över hur de olika rovdjuren och hundarna dödar sina byten. Krister berättade också om hur han använde mycket tid till att spåra djur. Skulle jag inte veta att han var engagerad i Jägarförbundet skulle jag inte kunna gissa det. Han verkade dessutom ha ett gott förhållande med Nils Carlsson.

Nils Carlsson visade bilderna nedan som han gick igenom texten och förklarade på ett bra sätt vad som gällde. Nils Carlsson ger intryck av att vara duktig på rovdjur och är dessutom en väldigt lugn och sansad person som hade lätt att hålla diskussionerna på rätt nivå. Bilderna nedan får förklara vad hans information handlade om. Vi fick ställa frågor och informera om vår inställning till vargen. Jag tog bland annat upp frågan om att EU-bidrag borde utgå till förstärkta hägnader i anslutning till vargrevir. Nils tyckte att förslaget var jättebra och ägnade problematiken runt hägnader en lång stund. Jag påpekade att hägnaderna i Kynnareviret inte var bra. Jag tyckte också att Kynna skulle få
möjlighet att i lugn och ro skapa sitt revir där hon uppehållet sig i drygt 6 månader.

De jägare som fanns där var naturligtvis inte så glada för varg i området och frågorna om möjligheterna till att ha lösa jakthundar i anslutning till varg. Frågan om att vargen tog rådjur och älgkalvar diskuterades också. Fick inte känslan att de andra besökarna tog notis om dessa frågor eftersom, enligt min bedömning, många var lantbrukare. Ersättningsfrågan vid skadade eller dödade tamdjur kom också på tapeten likväl som ersättningsfrågan för hägnader.

§ 28 togs upp av Krister och han menade att man i första hand skall skjuta ett varningsskott i marken nära vargen för att skrämma henne. Påskjutningen skall vara sista utvägen.

Eftersom det var mycket folk och många frågor och påstående blev inte min möjlighet att föra fram vårt sätt att se på vargen möjlig. Eftersom inställningen var som den var tyckte jag inte heller att det fanns någon anledning att vidare göra några tillägg. Det mesta förklarades så bra av Nils Carlsson.

Senast ändradfredag, 25 november 2011 21:52
© Nordulv 2013