Logo
Skriv ut denna sida

Skyddsjakt på Gräsö uppskjuten - ingen har ansökt

Det är ännu inte klart med skyddsjakt på Gräsö där en varg angrep får i förra veckan.

I fredags framstod det som att det var klart med skyddsjakten.

- Vi har begärt skyddsjakt på vargen och Naturvårdsverket har nu gett tillåtelse till det sade då Per Blomkvist, rovdjursanvarig vid länsstyrelsen i Uppsala län till UNT.

Idag säger Göte Hamplin på Naturvårdsverket till Nordulv att man ännu inte fattat något beslut och att man tror att en ansökan om skyddsjakt från djurägaren skall komma in under dagen.

Uttalandet i fredags från Länsstyrelsen i Uppsala län var alltså förhastat och visar återigen vilken längtan många har efter att få jaga varg.

Jakten kan inte starta förrän ett formellt beslut har fattats; ett beslut som liksom övriga skyddsjaktsbeslut sedan i vintras omedelbart skall vidarebefordras till EU-kommissionen.

Senast ändradtisdag, 26 juni 2012 12:19
© Nordulv 2013