Logo
Skriv ut denna sida

När vargen blev en fågel

Varggås (Anser Lupus) Varggås (Anser Lupus)

Regeringen har sedan januari tillåtit förebyggande skyddsjakt på varg. De lutar sig då mot praxis framtagen för Fågeldirektivet.

Hur man nu kan jämföra vargar med skadefåglar?

En massa problem uppstår när det gäller definitioner. Det handlar tex om en ALLVARLIG skada på ekonomiska intressen. Det räcker inte med olägenheter eller normal affärsrisk.

Hur ska då ALLVARLIG skada definieras, liksom normal affärsrisk? Vad handlar det om när du medvetet tar ut din hund i vargrevir och släpper den där? Vart går gränsen för när en skada anses ALLVARLIG? Vem ska bedöma det? Och normal affärsrisk? Om du inte ens har tillräckligt bra stängsel och inte vill skaffa detta och vargen kommer. Vad är det då? En normal affärsrisk? Kommer någon att bedöma detta på ett korrekt sätt, eller ska länsstyrelser göra sina egna tolkningar?

Egentligen kräver EU att en massa villkor ska uppfyllas innan undantag för skyddsjakt ska kunna beviljas. Med facit i hand så kan vi konstatera att att de behöriga myndigheterna inte lyckats följa undantagsreglerna speciellt väl tidigare. Det finns en del skyddsjaktsansökningar som beviljats på väldigt lösa grunder och utan några grundläggande bevis. Ibland har det räckt att en trolig "varg" synts till i ett samhälle. Får som "försvunnit" har tagits av "vargen". Får dödas ibland av hundar, men utan bevis så utpekas ändå vargen som som bov. Bevisbördan har blivit väldigt lätt. Och än lättare lär den bli, om det räcker med att man misstänker att en allvarlig skada ska inträffa. Vargen ska nu straffas innan något brott är begånget.

Eftersom medlemsstaterna inte behöver redovisa hur undantagsreglerna följts förrän efteråt, så finns det en stor risk för att denna sorts skyddsjakt kommer att missbrukas och detta med utgångspunkt från tolkningar som gäller skadefåglar i fågeldirektivet. Vi kommer att få en annan sorts licensjakt.

Någonstans på vägen glömde visst vår Regering bort själva syftet med art- och habitatdirektivet, dvs att skydda utrotningshotade djur.

Det är lätt att se igenom det spel som vår Regering försöker sig på. De satsar alla kort på att göra om vargar till fåglar och kommer att skjuta den misstänkte "brottslingen" helt ogrundat. Allt för att tillfredsställa den högt skrikande jägarlobbyn.

Nå en sak ska ni i Regeringen veta. Vi kommer inte att stillatigande stå vid sidan om och titta på detta gyckelspel. Vi som värnar vår natur och biologisk mångfald kommer att anmäla varje dåligt underbyggd skyddsjaktsansökan och begära att EU tar fram en praxis som gäller den utrotningshotade vargen.

Någon måste tala för den som inte kan det själv. Någon måste värna vargen i ett land fyllt av enfald. Det är skamligt att vår Regering inte ser det som sitt främsta mål.

Senast ändradfredag, 23 mars 2012 19:56
© Nordulv 2013