Logo
Skriv ut denna sida

Fler än 20.000 gillar Nordulv!

Fler än 20.000 gillar Nordulv!

Nu har Nordulvs båda facebooksidor tillsammans fler än 20.000 gillare

Nordulv är vår huvudsida där vi publicerar nyheter om varg och andra rovdjur. Låt vargen leva! är vår specialkampanj för varg.

Den är den största aktiva vargsidan på Facebook och har haft en stadigt ökande trend sedan licensjakten 2010.

Många gillar förståss båda sidorna och allra helst vill vi att du blir medlem i Nordulv. Anmäl dig här.

Senast ändradtisdag, 19 februari 2013 15:28
© Nordulv 2013