Logo
Skriv ut denna sida

Gianluca finns i Lobåsbergets naturreservat, cyklar för vargen

Gianluca Gaudenzi som cyklar i Pesinkivargens spår befinner sig just nu i Lobåsbergets naturreservat i Ljusdals kommun.

Lobåsbergets naturreservat består av barrskog i en sydvästsluttning. Det växer mest granskog men det finns även stora inslag av tall, björk och asp i området. Den enda avverkning som har förekommit här är dimensionsavverkningar.


Visa Biking for wolves på en större karta

Senast ändradfredag, 20 juli 2012 15:17
© Nordulv 2013