Menu

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE Nordulv: Vi är starkt kritiska mot licensjakten på varg

Föreningen Nordulv ställer sig starkt kritisk till att myndigheterna nu tillåter ännu en licensjakt på 20 vargar under januari/februari 2011. EU förväntas komma med kritik redan mot den tidigare licensjakten 2010. Underlaget för både fjolårets och årets beslut om vargjakt är minst sagt mycket vagt och inte byggt på oberoende, vetenskaplig grund. Antalet vargar som nu rör sig inom Sveriges gränser kan inte bekräftas vara fler än knappt 150 efter en katastrofal licensjakt, ett år med ovanligt många döda vargar genom olyckor, skyddsjakt och illegal jakt.

Att sedan hålla vargbeståndet på maximalt 210 individer när oberoende vetenskaplig expertis hävdar att den isolerade stammen på längre sikt inte klarar att hållas under 1 000 till 5 000 individer, är ett politiskt beslut ”för att skapa acceptans” som fullständigt saknar vetenskaplig förankring. Denna tillställning passar Sverige på att vara värd för under den biologiska mångfaldens Speciella år och med vargen på rödlistan som akut hotad art. Det finns vetenskapliga farhågor att den av inavel och isolering bräckliga vargstammen när som helst kan kollapsa utan förvarning eftersom den smala genvariationen gör den lättpåverkad av tillfälliga och slumpmässiga belastningar.

Vi vänder oss också mot att ett uttag ur vargstammen tillåts innan något arbete har skett för att kunna sätta ut nya individer istället för de dödade.

Acceptansen för utsättning är mycket låg bland motståndarna och arbetet för att öka den har inte varit framgångsrikt. Den vetenskapliga expertisen hävdar också att en lyckad utsättning av valpar är mycket osäker och det finns över huvud taget ingen väl underbyggd strategi för hur en inplantering ska kunna ske. Enligt vår uppfattning verkar Naturvårdsverket ta lite ansvar för genomförandet av den andra sidan av myntet. Det kan till och med gå så illa att en riksdagsbeslutad inplantering visar sig inte vara möjlig. Vi vänder oss därför starkt emot att man jagar varg ”på kredit”.

En övervägande majoritet i Sverige - där också många bor och lever på landsbygd och i glesbygd – är positiva till varg och övriga rovdjur. De vill leva med det ekologiska systemet friskt och starkt runt knuten. Många har valt sin boplats avjust den anledningen. Dessa människor ser sin dröm om en sund miljö slås i spillror av en liten jägarlobbys hobbyverksamhet.

Den nu beslutade licensjakten i januari 2011 kommer än en gång att bli en slumpvis jakt som inte riktas mot speciella individer. Risken är därför åter igen överhängande att ett flertal genetiskt värdefulla djur, som så väl behövs för att bredda den genetiska basen, dödas.  Det verkar som att

Naturvårdsverket också räknar med att någon eller några av degenetiskt värdefulla djuren kommer att skjutas.  Risken är också alarmerande för att valpar återigen ska förlora en eller båda sina föräldrar. Valpar är inte fullt jaktdugliga förrän efter minst 10-12  månaders ålder och är därför inte mogna att vid 7-8 månaders ålder klara sin försörjning själva. Risken för att de i sitt förvirrade tillstånd kommer att utgöra problem för tamboskap ökar därmed markant och sannolikheten för att de blir föremål för skyddsjaktsbeslut ökar.

Vi anser att regeringen och Naturvårdsverket i och med detta beslut har åsidosatt sin skyldighet att verka för skydd och bevarande av en ekologiskt sund miljö.

Föreningen Nordulv
Senast ändradfredag, 25 november 2011 21:49
Högst upp

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Nordulv överklagar 2017 års licensjakt

2016-10-19 Allmänt

Nordulv har överklagat den kommande licensjakten på varg som beslutades den 29 september av länsstyrelserna i Dalarnas län (berör Orsens revir), i Gävelborgs län (berör Blybergets revir), Värmlands län (berör Brattforsreviret, jaktområde 2) och Örebros län (berör Lokareviret, jaktområde 1). Vi har s...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.