Menu

Nordulv - Nordulv - Stadgar

Nordulv frågar EU-kommissionen

  • Publicerad i EU

 

Förfrågan till EU-kommissionen gällande ifall skyddsjakt på varg i Sverige är förenligt med art- och habitatdirektivets riktlinjer.

 

Vargen är enligt Art- och habitatdirektivets bilaga 4 en djurart som av gemenskapsintresse kräver noggrant skydd. Den har inte uppnått gynnsam bevarandestatus

Föreningen Nordulv önskar att EU-kommissionen granskar huruvida de svenska myndigheterna följer art och habitatdirektivets artikel 16.1. gällande de skyddsjakter som beviljats för följande vargar:

Alfapar i Skultuna. Ärendenummer 218-68-12

Notering: Av Lst Västmanland beviljad skyddsjakt riktad mot föräldraparet i Skultunareviret, där det finns upp till 8 st. 9-månaders årsvalpar som inte kan försörja sig tillräckligt själva. I skyddsjaktbeslutet anges att alla vid jakt annars normalt inte tillåtna medel såsom jakt från motorfordon (ingen begränsning; fyrhjuling, snöskoter, bil, helikopter), belysningshjälpmedel, hund samt jakt även nattetid är tillåtna, samt att klass 1-vapen inte krävs utan man tillåter även jakt med hagel.

EU-kommissionen har också påtalat att jakt mot grupp av vargar inte får förekomma. Föräldraparet i Skultunafamiljen måste räknas som en grupp vargar, dvs. man kan inte särskilja vem av dem som orsakat en eventuell skada.

Länk: Beslut skyddsjakt

Varg i Mittådalen, hotade rennäringen. Län: Jämtland (delegation)

Länk: ÖP - Varg sköts väster om Sonfjället

Notering: Mittå­dalens sameby ansökte om skyddsjakt på vargen 2012-01-25. Idre sameby hade tidigare ansökt hos Länsstyrelsen i Dalarna som beviljade skyddsjakt på samma varg 2012-01-20. Vargen har dock vandrat in i Härjedalen varvid länsstyrelsen i Jämtlands län tog samma beslut 25 januari. Vargen sköts från helikopter (NV) den 1 februari.

Nordulv har begärt, men inte fått svar på ifall några förebyggande åtgärder vidtagits och samt ifall det inte fanns andra lämpliga lösningar i något av fallen. I besluten förefaller det som om inga konkreta åtgärder vidtagits överhuvudtaget.

Jakten har således beviljats i förebyggande syfte, utan att allvarlig skada inträffat och utan att söka finna andra lämpliga lösningar.

Föreningen Nordulv ställer sig frågande till att den svenska regeringen beslutat att en skyddsvärd art ska kunna jagas i förebyggande syfte och utan att riktlinjer för dylik jakt finns och utan en förvaltningsplan. Vi vet att det finns förebyggande åtgärder som kan tillgripas och att dessa har stor verkan.

Det finns en speciell vägledning som skulle kunna användas: NV Vägledning - Prioritering vid rovdjursangrepp

Som det är nu så kan länsstyrelser fatta beslut om skyddsjakt i förebyggande syfte, utan att ens redogöra för ifall de vidtagit några som helst åtgärder för att förebygga rovdjursangrepp. Besluten gäller direkt vilket omöjliggör kontroll eller åtgärder från central myndighet.

Föreningen Nordulv önskar EU-kommissionens svar på ifall förebyggande skyddsjakt utan vidtagna åtgärder är i enlighet med direktivets riktlinjer. Det behövs även ett förtydligande från EU-kommissionen om när en skada kan anses som tillräckligt allvarlig för att skyddsjakt ska kunna beviljas.

Med vänlig hälsning

Föreningen Nordulv

Läs mer ...

Hanne Kjöller, DN, kritisk till Sveriges brist på förståelse

  • Publicerad i EU

Hanne Kjöller ironiserar idag på DN:s ledarsida över den Sveriges brist på förmåga att ta EU-kommissionens kraftfulla uttalanden på allvar. Hon avslutar:

"Men det är ju helt fantastiskt! ”Vi kommer inte att tveka att driva ärendet till EU:s domstol om Sverige inte följer unionens regler”, säger Janez Potocnik. Kommissionen visar tänderna och Sverige svarar med att skicka frågan nedåt, utåt och bortåt."

Läs mer ...

Brev till riksdagen: Rovdjuren i vårt land - en del av vår framtid

Det kom ett brev att publiceras idag, med adress våra riksdagsledamöter:

Vi som skriver, till Er djurvänner i riksdagen, är ett fyrtiotal elever i åldern 16 till 19 år som alla går på ett hundgymnasium i Skåne. Vi har valt denna linje då det är ett kul sätt att gå gymnasiet på men mest för att vi älskar hundar och vill lära oss om dem. Vi bor på skolan ihop med vår egen hund och har två hela dagar hund i veckan alla tre åren – det ger oss 900 poäng i ämnen kring hund av totalt 2600 gymnasiepoängen.

För att lära sig om hund bör man lära sig först om varg, eftersom kunskapen om vargens beteende är nyckeln till att förstå hundens beteende – en kunskap som är nödvändig om man vill lära ihop med sin hund. På vår skola använder vi aldrig våld mot hund, så som ryck i koppel, skrik och eller andra hårda tilltag. Vår inlärning handlar om ett samspel med hunden och kanske just därför är det viktigt att kunna sin etologi.

Licensjakten på varg i vårt land har upprört oss från första stund och vi har följt med i händelseutvecklingen, sedan 2010. Då var delar av våra klasser uppe i Stockholm på en manifestation för vargen, samma år gjorde vi ett föredrag för hela gymnasieskolan på orten om vargjakten, hur den kom till och hur den sköttes. 2011 hade vi sammanställt en broschyr om vargjakten och delade ut denna i fyra olika städer, på vargens dag. Vi gör saker vi tror skall påverka men hittills ser vi inte något av det, därför är nu Ni vårt hopp.

Det som nu upprör oss så och som gör att vi skriver till Er och sätter vår förhoppning till Er, är alla de kringelkrokar som regeringen gör för att få skjuta varg och deras sätt att inte låta all fakta tala för hur naturen fungerar och mår bäst.

Vi önskar att ni alla djurvänner i riksdagen bildar en grupp i riksdagen, som ser förbi partigränserna, där fakta och sundhet för djur och natur styr ert engagemang och att detta arbeta tar fart fortast möjligt.

Vi är en del av framtiden i vårt land och vi önskar en natur i balans och ett värdigt sätt att hantera alla djur – något vi inte är nöjda med hur det sker idag. Ni som sitter i riksdagen är skyldiga att se långt fram för oss och kommande generationer och speciellt kring naturen och djuren. Vi är fortfarande unga och kan inte annat än att hoppas på att man blir hörd när man talar.

- Vi vet att rovdjuren utgör en viktig del för mångfalden i vår natur,
- Vi vet också att många fårägare inte värnar sina djur med rätt rovdjursskydd,
- Vi vet att EU har sagt ifrån om att vargjakt inte är tillåten – då arten inte uppnått bevarandestatus,
- Vi vet att man kan skydda och värna jakthunden bättre än vad som sker idag,
- Vi vet att illegal jakt är en så vanlig företeelse att det torde vara ”enkelt” att förhindra det genom lagar som idag finns som förbjuder det och fler naturkontrollörer i skogen – idag råder där rena maffiametoder från illegaljägarna och varghatarna – mot folk som inte gillar detta egenmäktiga förfarande,
- Vi vet att SJF styr över rådande politik bland annat genom jäv och tillsättning av ”broderliga” forskare istället för att det råder en öppen och ren forskarrapport kring jakten och rovdjurens betydelse,
- Vi vet att varg inte utgör något hot mot människan,
- Vi vet tillräckligt för att veta att dagens rovdjurs- och jaktpolitik inte är korrekt/demokratiskt förankrad
- Vi vet att de cirka 5000 rovdjur vi har i vårt land mycket sällan är ett problem och vi förväntar oss att vårt arv behandlas på ett klokt sätt och att ni visar oss att demokrati i vårt land är verksam och inte bara en slogan.

Med vänliga hälsningar
Hundgymnasiet
Årsklass NP - 09, NP - 10, NB - 11.
Örkelljunga 2012-01-31

För svar och kontakt,
lärarassistent Eleonor Mohlin
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer ...

Susi kommer att flyttas

Den finskryska tiken som döpts till Susi (= varg på finska) finns just nu i gränsområdena mellan Jämtland och Västernorrlands län efter två tidigare flyttningar söderut.

Naturvårdsverket har nu bestämt att Susi kommer att flyttas ytterligare en gång när kylan lindrats något.

Det blir i så fall tredje och förmodligen sista gången som Susi sövs, fler sövningar brukar inte anses etiskt riktigt.

Mer om flytten från NV

Läs mer ...

Skyddsjakt sökt i Bohuslän

Skyddsjakt har sökts för varg i området Munkedal i Bohuslän / Färgelanda i Dalsland.

Två konkreta händelser tas upp:

Tredje januari 2012 blev en jakthund tagen och dödad av en varg vid Kasebo, cirka fem kilometer norr om Hedekas.

14 oktober 2011 stod två vargar stilla på fem respektive tio meters avstånd från en passkytt på Kasebo. Sedan gick de därifrån i samma spår som en annan passkytt hade gått cirka tio minuter tidigare.

Man tror nu att det finns minst 12 vargar i området.

Bohusläningen

Läs mer ...

Idre nya sameby vill skjuta ännu en varg

I tisdags sköts en varg väster om Sonfjället i Härjedalen efter att Mittådalens sameby ansökt om skyddsjakt. Vargen kom från Idreområdet, och Idre nya sameby har tidigare haft skyddsjakt beviljad på den.

Nu finns en ny varg i området. Vargen har vandrat upp längs Fjätan och samebyn hoppas att den vilande ansökan om skyddsjakt p åtvå vargar som finns skall gå att utnyttja. Den skyddsjakten söktes av Ruvhten Sijte i Tännäs.

Stig-Åke Svensson, enhetschef på länsstyrelsen, säger att samebyn bör ansöka om skyddsjakt om den anser det vara brådskande eller angeläget.

DT

Läs mer ...

Skyddsjaktsansökan på två vargar i Dalarna/Härjedalen

Jakt&Jägare skriver igår:

"Samtidigt meddelas det ytterligare problem med vargar i renskötselområdet. Ruvhtensijte sameby, som har vinterbetesmarker i både Härjedalen och Dalarna, har slagit larm om två vargar som spårats i anslutning till renar. Det ärendet handläggs av länsstyrelsen i Dalarna."

Detta bör betyda att skyddsjaktsansökan är inlämnad för jakt på två vargar i området.

Läs mer ...

EU-kommissionär Potočnik - vi tvekar inte att föra Sverige till domstol

  • Publicerad i EU

EU-kommissionens kontor i Sverige skriver på sin hemsida följande:

EU-kommissionären för miljöskydd, Janez Potočnik, kommenterade Naturvårdsverkets beslut att delegera beslutsrätten till skyddsjakt på 32 vargar till länsstyrelserna i en intervju med TT, publicerad den 29 januari 2012.

Kommissionären förklarar i tydliga ordalag att skyddsjakt inte får bli en maskerad licensjakt (som ju nu stoppats efter EU-kommissionens intervention). Kommissionären var också kritisk och förklarade att det "--- vore logiskt om den som inför skyddsjakt på varg också har klara regler för hur den skall se ut. Det måste absolut finnas en klar definition för i vilka fall skyddsjakten får genomföras, hur den skall se ut och vad som krävs innan ett sådant beslut kan fattas ---".

I avsaknad av sådana instruktioner understryker kommissionären att skyddsjakt bara får ske om det inte finns några andra lösningar, som till exempel att sätta upp stängsel för att skydda får, flytta vargar eller exempelvis förse hundar med bjällror. Om inga andra lösningar är möjliga så kan skyddsjakt bara komma ifråga vad gäller ett tydligt identfierat djur som man vet är farligt eller skulle kunna orsaka allvarlig skada; med andra ord kan en flock eller grupp vargar inte bli föremål för kollektiv skyddsjakt.

Enligt Naturvårdsverkets egna siffror dödade vargen under året 2010, 21 hundar - 14 jakthundar och 7 sällskapshundar. Det finns ungefär 200.000 jakthundar i Sverige. Enligt Agria försäkrings- bolag dödades eller skadades 800 hundar i trafiken, 144 dödades eller skadades av annat vilt eller vildsvin, 43 drunknade, 15 dödades eller skadades av vådaskott och 16 dödades eller skadades av varg under 2010. Enligt denna statistik, som alltså avser försäkringstagare i Agria så var vargen ansvarig för 1,5 % av fallen av dödade/skadade hundar år 2010. I vilken mån Vargarna själva blivit jagade eller angripna av de drabbade hundarna förtäljer inte statistiken. Samma år rev vargen 200 av landets 550.000 får och ägarna till dessa får fick full ekonomisk ersättning av staten.

EU-kommissionären Potočnik var mycket tydlig i sitt meddelande: " --- Vi kommer inte att tveka att driva ärendet till EU:s domstol om Sverige inte följer unionens regler ---".

 

Läs mer ...

Rysstiken tillbaka i Jämtland - skyddsjaktsansökan inlämnad

Jingevaerie sameby har idag ansökt om skyddsjakt på rysstiken sedan åter finns i renområden i Jämtland, erfar Nordulv.

Vargen misstänks ha rivit renar i samebyn vid Hällesjö, Jämtland.

Detta innebär att det nu kan bli aktuellt med flytt för tredje gången på mindre än ett år.

SVT

Finskryskan är tillbaka i renhjordarna i Jämtland och genast kom krav på att hon ska dödas...

Jingevaerie sameby lämnade i dag in ansökan om att få skjuta bort henne.
Det kan därför nu bli aktuellt att flytta henne för tredje gången. Redan förra veckan förberedde Naturvårdsverket en flytt men då gick vargtiken ur området.
Flyttas tiken blir det för sista gången. Tre gånger på mindre än ett år är klart i överkant vad forskningsreglerna säger, och då pratar man om tre gånger under en varglivstid.
Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.