Menu

Nordulv - Nordulv - Stadgar

Hjälp Nordulv skriva om varg i östra Värmland!

Nordulv kartlägger händelserna i trakterna av Brattforsreviret; de döda vargar som hittats, de hundar som dödats, den skyddsjakt som pågår.

Har du något intressant att berätta om händelserna på kartan eller något annat som hänt i området? Skriv till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Du har grundlagsskyddad rätt att vara fullständigt anonym.


Visa 2012-06-25 Brattforsreviret (publ) på en större karta

Läs mer ...

Nordulv svarar Rovdjursutredningen

Nordulv har idag lämnat remissvaret på Rovdjursutredningen.

Svaret kan sammanfattas så här:

* Länsvisa miniminivåer på vargstammen skall inte sättas; att göra det är att tillåta ett slags förvaltningsjakt.

* Det är bra att viltförvaltningsdelegationerna ses över, det kan, om det görs på rätt sätt, förbättra den sneda intressefördelningen mellan bevarande- och jägarsidan.

* Det krävs ett tydliggörande av hur Habitatdirektivet skall tillämpas då länsstyrelser nu tolkar riktlinjerna olika.

* Naturliga lösningar för att förstärka vargstammen skall eftersträvas

* En korridor från finska gränsen och söderut för invandring och även viss fast etablering skall tillåtas.

* Det behövs en återgång till den bestämmelser för §28 som gällde före 2009.

* Ett nationellt, offentligt register för skyddsjaktsansökningar och -beslut skall inrättas.

* Reglerna kring rovdjursavvisande stängsel måste bli striktare

* Adaptiv förvaltning är inte förenlig med förvaltning inom strikt uppsatta internationella ramar av en känslig art.

Kontakta Jakob Norstedt-Moberg, tel 070-2930068, för detaljer

Läs mer ...

Miljöorganisationers rätt att överklaga tas upp till Kammarrätten

Kammarrätten kommer nu att ta upp ärendet kring skyddsjakten på vargen Kynna. Detta efter att Naturskyddsföreningen överklagat beslutet.

Det var i oktober förra året som Naturvårdsverket beviljade skyddsjakt på vargen. Ett beslut som Naturskyddsföreningen överklagade och som gått hela vägen till högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen.

De beslutar nu att fallet ska prövas eftersom att det enligt dem behövs rättslig vägledning kring frågan om vilken rätt miljöorganisationer har när det gäller att överklaga beslut om jakt på skyddade arter skriver SR Kronoberg.

Läs mer ...

Gräsö - ny jaktledare utsedd men bara 6 dagar kvar av skyddsjakten

Ny jaktledare har utsett för skyddjakten på varg runt Gräsö i nordöstra Uppland meddelar länsstyrelsen i Uppsala län.

Det var i förra veckan som den första jaktledaren drog sig ur uppdraget och jakten fick avbrytas.

Naturvårdsverket har betonat att det är viktigt att rätt vargindivid jagas, att det är just den varg som vällade skada på ön Lilla Risten som skall skjutas.

I dag informeras utvalda jägare om hur jakten skall bedrivas. Sedan kan jakten återupptas. Den pågår längst till och med söndag 8 juli.

Läs mer ...

Rovdjursutredningen: Nordulv begär ett nationellt, offentligt skyddsjaktsregister

Som en del i remissyttrandet till Rovdjursutredningen begär Föreningen Nordulv ett nationellt offentligt skyddsjaktsregister.

Det ligger i alla medborgares intresse att handläggning av miljöbeslut sker öppet och transparent, bl.a. med tanke på den rätt till överklagan för miljöskyddsorganisationer som Århuskonventionen förutsätter.

Föreningen Nordulv har emellertid under lång tid upplevt att det nuvarande beslutssystemet för skyddsjakt lider stor brist på transparens och möjlighet till uppföljning.

I vissa fall är det svårt att låta bli att misstänka att man avvaktar med beslut till sista minuten, när djuret i princip redan är funnet, för att undvika att jakten sinkas av protester. I andra fall har beslut inte blivit kända förrän efter långt tid. Detta irriterade EU-kommissionen så mycket i vintras att den begärde att få alla skyddsjaktsbeslut på varg sig tillsända inom ett dygn efter att de fattats.

Det senaste exemplet på bristfällig beslutsprocess gäller skyddsjakten på varg på Gräsö där det tog en vecka från att ett muntligt beslut fattades 2012-06-22 och jakten startade till det skriftliga beslutet (daterat 2012-06-28) offentliggjordes 2012-06-29.

Därför anser vi att en god, snabb och lättillgänglig registrering och publicering av både ansökningar och beslut skulle bidra till att öka förtroendet för systemet.

Vi vill att

  • registret skall hantera samtliga skyddsjaktsansökningar och -beslut, vare sig de är avslag eller tillstyrkanden.
  • miljöskyddsorganisationer och andra berörda skall kunna abonnera på uppdateringar i systemet. Meddelande skall skickas ut till abonnenter per e-post eller annan kanal i samma ögonblick som en uppdatering sker.
  • både ansökningar och beslut skall registreras skyndsamt och senast inom ett dygn.
  • systemet i första skedet införs för varg men på sikt även för de andra stora rovdjuren och övriga skyddsjaktsärenden.
  • endast registrerade och därmed offentliggjorda beslut skall kunna verkställas.

Presskontakt: Jakob Norstedt-Moberg, tel 070-2930068, epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer ...

Får rivna av varg i Nora

Sex får har rivits av varg vid Östanbergshyttan, Nora.

Angreppet har skett någon gång 29-30/6.

Djurägaren har under veckan sett ett hunddjur i hagen men inte kunnat avgöra om det var varg eller hund. Angreppet har skett i en hage som saknar stängsel mot Järleån. Besiktningsmannen bedömer att angreppet sannolikt skett natten mellan fredag och lördag. Kvarvarande får flyttas till angränsande hage med rovdjursstängsel skriver Länsstyrelsen idag.

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.