Menu

Nordulv -

Jägareförbundet vill bygga allians mot vargen

Vid LRF:s och Svenska Jägareförbundets informationsmöte i Hyltebruk  i onsdags målade Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på SJF, upp en vision i form av en bild i sin Powerpointpresentation.

Tyvärr kan vi inte visa bilden här av upphovsrättsliga skäl men vi skall beskriva den.

Bilden har Jägareförbundet i mitten illustrerat av en spridd hagelsvärm.  Det är så man tycker att SJF hittills agerat; som en slumpmässig hagelsvärm.

Men nu skall strategin förändras, säger Glöersen. Nu är det dags att bygga allianser och gå mot ett gemensamt mål . En stor, kraftig pil i bilden riktas mot en nyss skjuten varg.

Runt denna pil med det gemensamma målet finns en mängd organisationer och grupperingar som i detta arbete skall vara sammarbetspartners till LRF och Jägareförbundet:

* Svenljungagruppen
* Karl Hedin
* Folkaktionen
* ACT
* Stövarklubben
* Älghundklubben
* Dreverklubben
* SKK
* LRF
* SSR
* Fäbodföreningen
* JRF

Denna samordnade attack mot varg i Sverige är alltså Svenska Jägareförbundets vision.

Läs mer ...

Rapport från anti-varg-informationsträff i Hyltebruk

"Riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné kommer att informera om stora rovdjur främst varg" stod det i inbjudan. LRF:s och Svenska Jägareförbundets lokalavdelningar välkomnade till träffen.

hyltebruk 480

Nu hade Daniel Ligné blivit omdirigerad och ersattes av Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet.

Representanten för LRF Halland sa bl.a. detta när hon hälsade välkommen: "Ju mer man kan, ju mer avogt inställd blir man". (Uppenbarligen hade hon även deltagit informationsträffen på Löftadalens folkhögskolan, Åsa i måndags)

Jag räknar till drygt 30 närvarande, av dessa 4-5 kvinnor. Någon hör jag kommer från Smålandsstenar/ Jönköpings län, två är tillresta från Harplinge/ Halmstad.

Glöersen presenterar sig och berättar att han startade sin bana i början av 80-talet då det endast fanns två vargar i Sverige, att han närvarade vid mötet i Sysslebäck då värmlänningarna gick " man ur huse" och då Bjärwall och Isaksson " blev hårt ansatta". Han nämnde om när vargen fridlystes och om de två vargar som sköts i Lappland.

Han går sedan över till att tala om licensjakten på varg 2010. Visar bilder på tidningsurklipp från denna licensjakt, berättar om hur jägare och jaktledare blivit hotade.

Glöersen anser att "jägarna är kunnigast på varg". Det är jägarna som skall sköta klövviltsstammen, skulle rovdjuren göra detta skulle skadorna på skogen bli oerhörda. Däremot anser han att genetiker och naturvetare är de "som sätter agendan". Han beskriver genetiken och raljerar över att vi ännu inte sett några konsekvenser av att vargstammen är inavlad.

Glöersen talar om illegal jakt. Han beskriver hur situationen är i bl.a. Italien, där man använder "the italian way". Han menar att den illegala jakten minskat p.g.a. licensjakten. Han tycker vi är för lama mot EU.

Enligt Glöersen har vi en snabbt växande vargstam. Han talar om alla skador vargen förorsakar, exempelvis att vargen dödar jakthundar och blotta risken att få sin hund dödad gör att många jägare slutar jaga (han berättar en historia om en äldre vän, som efter pensionen tänkt just jaga, men nu avstod för att han inte ville att hans jakthund skulle bli vargmat). Gunnar Glöerssen berättar att han själv inte kan jaga på samtliga jaktmarker han äger, av samma anledning. Dvärgbandmasken kommenteras naturligtvis, rennäringens svåra situation (här är nu främst björnen "monstret" som dödar lika många renkalvar som samerna slaktar och vissa björnar livnär sig enl Glöersen helt på ren!!)

Glöerssen är sen inte helt säker på att senaste varginventeringen är korrekt.

Han uttrycker att politikerna lämnar över ansvaret på myndigheterna, bl.a. vad gäller GYBS - gynsam bevarandestatusen. Han förefaller önska att Andreas Carlgren varit kvar för han hade "lärt sig vad det handlade om".

Glöersen recenserar utredningar och arbeten som skall vara underlag för den svenska vargstammen, sålunda handlar det inte om en objektiv genomgång av dessa arbeten.

Viltförvaltningsdelegationerna skall ha i uppgift att bestämma över vargstammens storlek och han refererar till att det finns kommuner som har 0-vision och då skall man ta hänsyn till detta faktum. Han återkommer till vargdödade hundar men förbigår vildsvinsdödade hundar med tystnad. Av någon märklig anledning nämner han att en varg eller ett lodjur skulle kosta lika mycket som två sjuksköterskelöner och nämner siffran 30000 SEK (visst är vi lågavlönade, men inte riktigt så illa)

Glöersen menar att nu kan inte jägarna ensamma ta ansvaret utan nu skall man bygga allianser (Jägarförbunden + LRF + SSR + Skogsindustrin + Jordägarna)

Han efterlyser sårbarhetsanalyser och konsekvensanalyser

Han är helt klart inte nöjd med att Ruona Burman just meddelat att det sannolikt inte blir någon licensjakt på varg kommande vinter, men tror att det möjligtvis "kan bli licensjakt på annat sätt"

De närvarande är inte särdeles frågvisa. Någon frågar om Nordulv, och vi är inte så förankrade enligt Glöersen och han passar i nästa andetag på att nämna P-T-P och avråder från deras hemsida. Samme man som frågar om Nordulv antyder att det kunde ha funnits hägn som släppt ut varg. Man frågar om § 28 och utsättning av vargvalpar.

Glöersen tror inte att det kommer att bli speciellt mycket varg i Halland. Själv önskar han så få vargar, som möjligt och tror inte att någon kommer att verka för varg i renbetesområdena. Däremot har han stor tilltro till en allians med samerna för att just uppnå en så liten vargstam som möjligt.

Under mötet framför Glöersen också att han tycker det är så här han vill informera. Han tycker inte om paneldiskussioner med exempelvis Naturskyddsföreningen och andra intressen.

Det var nyttigt att lyssna på Glöersen. Men hur kan man betala ut dessa enorma summor till SJF för att de skall informera om viltvård, vari ju rovdjur inbegripes? Denna informationsträff var ingen information, det var ett rent brandtal för jakt på varg och att vargstammen skall vara så liten som möjligt. Och om man betänker vad den inledande LRF-kvinnan sa så försöker man sprida en icke-acceptans för varg inte bara bland jägare utan även till andra grupper. De herrar som satt på detta mötet hade behövt läsa och höra en sansad motpol.

Skrivet av en stolt Nordulvare i Halland, Kristina Bång

Läs mer ...

LRF i Tierp kräver nej till varginplantering

LRF i Tierp vill att kommunen säger nej till inplantering av varg.

– Vi har vargfritt här så varför ska vi inte kunna fortsätta ha det så? Jag vill att kommunen markerar att vi inte vill ha varg inplanterad, säger Tord Eriksson, ordförande i lokalavdelningen av LRF till Arbetarbladet.

Eventuell inplantering av varg beslutas av Naturvårdsverket och länets viltvårdsdelegation. Kommunen kan inte göra ett sådant uttalande, säger Sven Lokander (M), vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Läs mer ...

Döda Kolsvavargen kan ha förgiftats

Den döda varg som hittades i skogen nordost om Kolsva i juli kan ha förgiftats.

– De undersökningar som gjorts tyder på att de kan ha fått i sig någonting giftigt men det behöver inte innebära att något brott ligger bakom, säger miljöåklagare Christer Jarlås till J&J.

För att konstatera hur djuret dött krävs ytterligare analyster men det är inte säkert att det kommer att utföras eftersom inget brott misstänks, säger Järlås. Däremot kommer prover att sparas ifall något nytt skulle hända i framtiden som kan ha samband med vargen.

Även en död rävunge hittades. Den låg 250m från vargkroppen.

Läs mer ...

Länsstyrelsen tar över ansvaret för Ockelbojakten

Från och med måndag nästa vecka tar länsstyrelsen över ansvaret för jakten på Ockelbovargen.

Om inte varg har skjutits innan dess, vill säga.

Vargen, som beskrivits som nonchalant, har sedan 24 augusti jagats med jaktledare från länsstyrelsen på uppdrag av polisen efter en anmälan från länsstyrelsen.

Den händelse som nu gjort att länsstyrelsen tar tillbaka ansvaret är angreppet på en sällskapshund kvällen 5 september på en gård vid Ockelbo.

Inget väsentligt skiljer länsstyrelsens beslut om skyddsjakt från de polisbeslut om avlivning enlig 9§ Jaktlagen som fattats de senaste veckorna.

Länsstyrelsens skyddsjakttillstånd gäller från 24 september till 24 oktober.

Handläggningen hos polisen och länsstyrelsen av frågan om skyddsjakt av Ockelbovargen JO-anmäldes i förra veckan av Föreningen Nordulv.

Läs mer ...

Jakten på Ockelbovargen fortsätter

Jakten på Ockelbovargen fortsätter. Polisen beslutade i lördags om förlängning till 23 september.

Polisen skriver som motivering:

Under vecka 37 har det varit dagliga observationer av vargen. Bl.a. har vargen rusat mot en hund och hundägare. Då hunden skällde stannande vargen och försvann. Vidare har vargen varit runt älghägnet i Mo och runt de uthyrningsstugor som finns där. Vargen har även varit vid fårhagen i Nybacka. Även en hundgård i Mo har vargen uppsökt.

Läs mer ...

Död varg hittad - förundersökning pågår

En död varg hittades i juli nordost om Kolsva.

Vargen var ett vuxet djur utan halsband. 250m från vargen hittades också en död rävunge.

Maria Loricks, brottsutredare vid polisen i Västmanland, säger till Jakt & Jägare att SVA analyserar kroppen men hon vill inte avslöja några detaljer om fallet då förundersökning pågår.

Läs mer ...

Jakten på Ockelbovargen JO-anmäls

Föreningen Nordulv JO-anmäler beslutsprocessen hos länsstyrelsen i Gävleborgs län och polisen vid den pågående jakten på Ockelbovargen.

Polisen och länsstyrelsen har uppenbarligen fattat beslutet om att ersätta skyddsjakt enligt Jaktförordningen med avlivning enligt 9§ Jaktlagen i mer eller mindre öppet samarbete. Nordulv skriver i sin anmälan till JO:

Det är viktigt av flera skäl att fastställda beslutsordningar följs och att enskilda tjänstemän på myndigheter inte hittar på egna vägar att kringgå beslut. Först och främst är det en fråga om rättssäkerhet. Ett beslut som en myndighet fattar skall gälla och kunna överklagas och det skall inte finnas parallella beslut hos andra myndigheter som har högre prioritet. Än värre är om parallella överordnade beslut inte offentliggörs. Dessutom påverkar trixande med beslutsordning och tänjande av lagparagrafer regeringens och myndigheters trovärdighet, i rovdjursfrågor såväl som i största allmänhet.

Inte heller är det tydligt om polisen rapporterat beslutet om avlivning till EU-kommissionen inom ett dygn på det sätt som begärts för skyddsjaktsbeslut; formerna för avlivningen är ju identiska med skyddsjakt.

Därför anser Föreningen Nordulv att det är viktigt att JO utreder hur beslutsgången skall vara och var i organisationerna som fel har begåtts.

Läs mer ...

C:a 100km² jaktområde för den nonchalanta (!) Ockelbovargen

Polisen har beslutat om följande jaktområde för avlivningen av Ockelbovargen som av polisen kallas nonchalant:


Visa 2012-09 Ockelbo skyddsjakt på en större karta

Området, som inte är exakt markerat på kartan, är nu i runda tal 100km² stort efter att i fredags ha utökats med c:a 15km² öster om länsväg 242 efter uppgifter om nya observationer.

Enligt det skriftliga polisbeslutet som Nordulv.org tagit del av skall jakten bedrivas av två naturbevakare från länsstyrelsen men djurpolis Hans-Olof Sundström säger idag till Nordulv.org att ytterligare ett antal jägare är sysselsatta med att verkställa avlivningen.

Polisen bedömer alltså vargen som nonchalant, hur nu en varg kan ha sådana mänskliga egenskaper.

Läs mer ...

Jakten på den nonchalanta Ockelbovargen fortsätter

Den jakt som polisen bedriver på en varg i Ockelbo sedan 24 augusti fortsätter till 16 september.

Det var sedan länsstyrelsen avslagit en skyddsjaktsansökan 22 augusti som polisen fattade beslut om avlivning enligt 9§ Jaktlagen. Först sades att jakten skulle avslutas i söndags, men igår fattade polisen beslut om att jakten fortsätter ytterligare en vecka.

Vargen har av polisen beskrivits som nonchalant vid alla tillfällen den visat sig.

Djurpolisen Hans-Olof Sundström säger till GD att han inte vet om ett polisbeslut om avlivning kan överklagas.

- Jag tror inte det men är inte helt hundra.

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.