Menu

Nordulv -

En hälsning från Gianluca till PSTE-festivalen i Göteborg

Gianluca Gaudenzi representeras av Nordulv vid Project Save The Earth-festivalen i Flunsan i Göteborg idag. Han har skickat ett brev till oss att framföra vid festivalen:

Hej!

Mitt namn är Gianluca Gaudenzi - och jag befinner mig just nu i ett av de nordligaste områden i Sverige: i Pessinki Naturreservatet, på väg att sätta upp Pessinkivargens flagga på reservatets högsta topp: Haljufjället. Här ska flaggan vaja för att uppmärksamma den enorma prestationen som en ensam varg gjorde när han 2007 tog sig hela vägen från den rysk-finska gränsen vid Kivikiekki via Pessinki och den finsk-svenska gränsen ända ner till Galvenreviret nära Bollnäs i Hälsningland.

Jag bestämde mig för att göra om hans vandring, att replikera den, fast i omvänd ordning: Jag startade min cykeltur "Biking for Wolves - en cykeltur i Pessinkivargens spår - för den fridlysta vargen" den 13 juli vid Galvensjön i Mellansverige. Jag har nu kommit halvvägs på min 400 mil långa cykeltur genom Sverige och Finland och kommer idag! att sätta upp en flagga på Pessinkireservatets högst topp: Haljufjället. Härifrån fick vargen sitt namn - men här fick han inte stanna ifred - liksom han inte fick vara ifred var han än kom i Sverige.

Varför gör jag den här cykelturen? För att göra allmänheten och myndigheter uppmärksamma på den akuta situationen för den svenska och skandinaviska vargstammen - för att peka på den ohållbara rovdjurspolitiken som förs, som tillåter licensjakt och skyddsjakt på varg och andra rovdjur, som om och om igen sätter enskildas främst ekonomiska intressen före den starkt inavlade och hotade vargens behov. Sverige och Finland har vid otaliga tillfällen av EU-domstolen blivit dömt för överträdelser och underlåtelser när det gäller att skydda sin fauna och flora.

Pessinkivargen är en symbol för den underprivilegerade och maktlöse varelsens vilja att överleva och leva i fred. Han har nu bildat familj i ett område norr om Galvenreviret och vi kan bara hoppas att han och hans familj inte faller offer för tjuvskyttar, myndigheters personal (några av hans valpar drunknade i en älv när de hade skjutits av länsstyrelsens personals bedövningspilar) eller andra yttre inverkan.

Min förhoppning var att kunna närvara här idag för att själv berätta om alla de fakta jag har fått höra under cykelresan de senaste månaderna - när jag intervjuade länsstyrelsers anställda, naturbevakare, renskötande samer, utländska turister, skogsägare, ungdomar, människor längs vägen... Samtalen visar på en mängd olika saker - men några perspektiv framgår tydligt:

Bland utländska turister finns en glorifierad bild av Sverige som ett land som värnar om sin natur och sina djur, som blir slagen i spillror när de får läsa och höra fakta om vargpolitiken och myndigheters och människors ageranden gentemot varg i Sverige. Bland en del männsikor finns orealistiska föreställningar om varg som ett farligt, aggressivt djur, som ökar i antal och måste decimeras (sanningen är att knappt någon av de jag samtalade med någonsin hade sett en varg och antalet vargar i Sverige är alltså nere i ett alarmerande antal på 150 till högst 250 vargar - jämfört med över 9 miljoner människor). Men de absolut flesta jag mötte längs vägen hade faktiskt en positiv attityd gentemot varg och var - liksom de utländska turisterna - förfärade över situationen i Sverige och över allt lidande som vargarna utsetts för. DE VILLE HA en annan vargpolitik! DE VILL att vargen ska få leva i fred i Sverige! DE VILL att fler ska kämpa för vargens rättigheter!

Det om något gav mig kraft och energi att fortsätta min resa genom Skandinavien! Nu är jag alltså halvvägs - och trots ihållig regn, brutna ekrar i bakhjulet och en trasig cykelkärra är jag fast besluten att fortsätta min resa mot Finland och Kivikiekki vid den finsk-ryska gränsen. "Biking-for-wolves" broschyrerna sitter längs vägen vid bygdegårdar, ICA-och Konsumaffärer, turistinformationer och campingplatser, banderollerna om vargens situation i Skandinavien har visats på dussintals torg, vargflaggan vajar på toppar längs vägen och de samtal som har förts fortplantar sig förhoppningsvis i nätverk och i media.

Jag är tacksam för allt stöd jag har fått under resans gång - inte minst vill jag tacka Nordulv som här företräds av Karl-Olof Lassen som framför mina ord här i Göteborg. Min uppmaning till er alla är: Engagera er i vargfrågan - vargen är en symbol för alla varelsers rätt att röra sig fritt. Nationella gränser, gränser som vi människor har satt upp för oss själv och alla andra, accepteras inte av hen, och med det är hen en förebild för oss alla.

Stöd den fridlysta vargen - och är ni intresserade att veta mer om "Biking for Wolves" eller vill stödja projektet: kolla på www.ekolandia.se eller www.bikingforwolves.ekolandia.se.

Tack för er uppmärksamhet! Med varghälsningar!

Gianluca Gaudenzi

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.