Logo
Skriv ut denna sida

Tipsfond för tjuvjakten i Sälen

Pg 14 12 20-4, märk "Sälen"

NORDULV startar insamling till en fond för tips som leder till fällande och lagakraftvunnen dom gällande det grova jaktbrott som skett i Sälentrakten på den flyttade Julussahannen (läs mer).pengar 127770171

Om pengarna inte kan utbetalas för detta ändamål sparas pengarna till att lösa framtida grova jaktbrott gällande företrädesvis varg. Beslut om fondens användning fattas av Föreningen Nordulvs styrelse.

Tipsfondens inbetalningar och utbetalningar kommer att redovisas löpande och på begäran.

För att bidra med pengar till tipsfonden ska inbetalningen göras till Föreningen Nordulvs PG-konto 14 12 20-4 och inbetalningen ska märkas med "Sälen".

Senast ändradtorsdag, 19 januari 2012 21:44
© Nordulv 2013