Logo
Skriv ut denna sida

Han sökte skyddsjakt - blev jaktledare och jagar nu varg

För en vecka sedan beslutades om skyddsjakt på en varg väster om Sandviken. Jakten gäller t.o.m. 17 augusti.

Det var en grupp kvigor som för ett par veckor sedan rymde och sprang några kilometer. Vad som bedöms vara vargspår har hittats utanför fållan och man tror att det var en varg som skrämde kvigorna (GD).

I området togs i höstas vid två tillfällen sammanlagt fem får av varg.

Dessa händelser, DNA-analyserad spillning från vintern, samt några obekräftade observationer är allt underlag som finns för skyddsjakten.

Sökaren blev jaktledare
Ägaren till kvigorna och den bonde dit kvigorna sprang ansökte tillsammans om skyddsjakt. Nu visar det sig att inte nog med att länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på sällsynt lösa grunder; man har också utsett ägaren till kvigorna till jaktledare.

Licensjakt
Myndigheten visar med detta att den som vill jaga varg kan få göra det bara den ansöker, i synnerhet när kraven på skador och bevisning är så låga som i detta fall. Det ligger närmare licensjakt än någonsin.

Prejudicerande
Skyddsjakt pga skrämda kor riskerar att bli prejudicerande. Om skyddsjakt ska beviljas för att kvigor kan skrämmas och att man inte förväntas kunna stängsla tillräckligt noggrant för nötkreatur så kommer största delen av södra Sverige att utgöra ett ”kobetesområde”, ungefär som ”renbetesområde”,  där varg inte kan etableras. Att en varg passerar en kohage kan inte vara tillräckligt skäl för att den ska jagas. Detta har aldrig tidigare ansetts utgöra grund för skyddsjakt och därför riskerar detta fall att få svåröverskådliga konsekvenser.

Fler märkliga omständigheter
Det finns fler märkliga omständigheter. I beslutet förklaras att Viltskadecenter har lämnat ett muntligt utlåtande. När Nordulv försökt ta del den tjänsteanteckning som alltid skall finnas har det gått trögt. Det senaste beskedet vi fått från länsstyrelsen är att anteckningen, om den existerar, ligger i den ansvariges dator och att hon är på semester tre veckor framöver varför den inte går att komma åt. Denna hantering är inte i enlighet med förvaltningslagen.

Nordulv överklagar skyddsjaktsbeslutet
Nordulv lämnar idag in ett överklagande av skyddsjaktsbeslutet där vi i dessa och ytterligare åtta punkter kritiserar beslutet.

Skyddsjaktsbeslutet

Senast ändradtorsdag, 26 juli 2012 08:56
© Nordulv 2013