Logo
Skriv ut denna sida

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol, något som förutsätts enligt Århuskonventionen.

Förvaltningsdomstolen tog inte upp överklagandet till prövning men Nordulv beslöt att gå vidare och begärde prövningstillstånd hos Kammarrätten.

I Kammarrätten gick det något bättre. Nordulv fick prövningstillstånd och domen kan tolkas så att domstolen i sak gav Nordulv rätt  men att de formella möjligheterna att överklaga Naturvårdsverkets delegeringsbeslut saknades.

Detta är ett principiellt mycket viktigt mål som måste prövas fullt ut, speciellt med tanke på att det följs med stort intresse av EU. Därför har Nordulv beslutat gå vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen.

© Nordulv 2013