Logo
Skriv ut denna sida

Beslutet klart för Gräsöskyddsjakt, sju dagar efter att jakten börjat

Nu finns skyddsjaktsbeslutet för Gräsövargen. Det skriftliga beslutet fattades igår och gäller från 2012-06-22 (midsommarafton) till 2012-07-08 Läs beslutet här. Ett muntligt beslut fattades redan 22 juni och en jaktledare utsågs och jakten hade därmed börjat redan förra helgen.

Enligt länsstyrelsen har jaktledaren nu avsagt sig uppdraget och en ny jaktledare måste utses innan jakten fortsätter.


Se kartan "Gräsö med ungefärligt skyddsjaktsområde" förstorad

Skyddsjaktsområdet är anmärkningsvärt stort. Samtidigt skriver Naturvårdsverket i sitt beslut att

För att säkerställa att jakten sker på ett effektivt sätt samt att rätt vargindivid blir föremål för jakt bör Länsstyrelsens personal vara behjälplig med lokalisering av vargen samt på lämpligt sätt följa jaktens genomförande och hålla kontakt med utsedd jaktledare.

Man undrar på vilket sätt man kommer att säkerställa att "rätt vargindivid" skjuts...

I februari krävde EU att få detaljgranska alla skyddsjaktsbeslut på varg som utfärdas i Sverige. Senast dagen efter vill EU ha beslutet sig tillsänt. När det muntliga beslutet från midsommarafton nådde EU-kommissionen är fortfarande oklart.

Senast ändradfredag, 29 juni 2012 19:24
© Nordulv 2013