Logo
Skriv ut denna sida

Nordulv överklagar skyddsjaktsbeslut för Gräsövarg

Nordulv har överklagat skyddsjaktsbeslutet för vargen som i torsdags i förra veckan dödade får på ett skär utanför Gräsö i norra Uppland.

Grundskälet är att jakten strider på Art- och Habitatdirektivet. Dessutom anser Nordulv att det inte är etiskt försvarbart att jaga en varg under föryngringsperioden. Det finns tecken på etablering av revir inom ett område nära intill den plats där skyddsjakten pågår.

Naturvårdsverket fattade på fredagen ett muntligt beslut om skyddsjakt, jaktledare utsågs och skyddsjakten inleddes omedelbart. Ännu, fem dagar efter det muntliga beslutet, finns såvitt känt inte något skriftligt beslut på skyddsjakten.

EU-kommissionen begärde i vintras att få in alla skyddsjaktsbeslut på varg inom ett dygn men har såvitt Nordulv förstår har inte det muntliga beslutet skickats till EU.

Senast ändradonsdag, 27 juni 2012 12:03
© Nordulv 2013