Logo
Skriv ut denna sida

Ny jaktförordning idag men riktlinjer saknas helt

Idag 15 januari börjar nya jaktförordningen som bl.a. tillåter "förebyggande skyddsjakt" att gälla.

Trots det har man ännu inga riktlinjer för hur länsstyrelserna ska bedöma de fall som de har att hantera. Allt har gått mycket fort för att kompensera för den av EU förbjudna licensjakten. Trots det har man gett Naturvårdsverket ytterligare ett halvår på sig att utforma riktlinjerna för den skyddsjakt som kanske redan är över när de ska presenteras i sommar.

Det kommer med all säkerhet att vara svårt för länsstyrelserna att på ett likartat sätt kunna göra de nödvändiga bedömningarna och vi kan komma att se väldigt olika handläggningar hos de olika länen.

För övrigt ser myndigheternas hastigt tillkomna drag ut att vara misstänkt likt en förtäckt licensjakt eftersom ”tilldelningen” för 2012  gällande den nu utökade skyddsjakten är exakt densamma som förra årets licensjakt och skyddsjakt tillsammans; licensjakt 20 vargar + skyddsjakt 12 vargar = 32 vargar.
Nordulv har i kontakt med EU-kommissionen påtalat detta och tror inte att EU så lätt låter sig luras

Frågan är nu hur länsstyrelserna kommer att sköta sin nya uppgift och hur EU ser på regeringens slarviga hantering av en akut hotad art.

Föreningen Nordulv

 

Jaktförordningen.

Beslut delegering 2012-01-13 Mellersta förvaltningsområdet

Beslut delegering 2012-01-13 Norra förvaltningsområdet

Senast ändradsöndag, 15 januari 2012 08:32
© Nordulv 2013