Logo
Skriv ut denna sida

Nordulv överklagar skyddsjakt i Sjundaområdet Utvalda

Föreningen Nordulv har till Förvaltningsrätten överklagat Länsstyrelsen i Stockholms beslut att tillåta skyddsjakt efter varg i Sjundaområdet i Södertälje.

I överklagandet påpekar Nordulv att skyddsjakten enligt Naturvårdsverket inte får försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för den aktuella artens bestånd.  Sjundareviret bestod av en tik (skjuten enligt § 28 men som är under utredning av miljöåklagare), som var en andra generationsavkomma till den invandrande Galvenhanen, och hanen (som är spårlöst försvunnen sedan en tid tillbaka) var tredje generationens avkomma till den immigrerande tiken Kynna. Detta gör att de avkommor som nu finns i liv i Sjundareviret är av mycket stort värde för den genetiska variationen för  arten.

Nordulv anser att länsstyrelsens beslut om skyddsjakt i Sjundareviret på en genetisk viktig varg, strider mot Art och Habitatdirektivet. EU har påtalat att detta är helt mot de regler som Sverige valt att följa, samt något som svenska domstolar tidigare kommit fram till är olagligt.

Nordulv pekar vidare på att angrepp skett beroende på att stängslingen varit undermålig och obefintlig på sina ställen. Molstaberg har kontinuerligt tackat nej till bidrag och hjälp som de erbjudits, trots att de som djurägare är skyldiga att skydda sig mot skador av stora rovdjur. Det har, i sin tur, gjort att vargarna tagit sig obehindrat in och ut genom hagarna, utan att åtgärder har gjorts.

Enligt lantbruksdirektören Ulrika Geber finns nu en åtgärdsplan som sträcker sig tre år, där djurhållarna åtar sig att sätta upp rovdjursavvisande stängsel med stöd ur bland annat landsbygdsprogrammet. Det visar att det inte är förenligt med skyddsjakt utan förebyggande populationsbegränsad jakt för eventuella framtida skador, vilket strider mot EUs Art och Habitatdirektiv.

Föreningen Nordulv ifrågasätter skarpt denna skyddsjakt, då den varg som nu skall tas bort nödvändigtvis inte behöver ha gjort någon som helst skada på tamboskap, eller ens visat tecken på att vara kvar i området.

Senast ändradonsdag, 18 maj 2016 21:55
© Nordulv 2013